منشور اخلاقی کارکنان پارسیان سرویس

رعایت اصول اخلاقی و پایبندی اخلاق حرفه ای در شرکت خدماتی در راستای اصول اعتقادیمان ,
در زمینه تکریم انسانها , ارج نهادن و ارزش آفرینی برای مشتریان در سازگار تر کردن رفتار های شغلیمان ,
با انتضارات شما منشور اخلاقی کارکنان به شرح زیر بین همه توافق گردید و متعهد به اجرای آن در خدمتگذاری شماییم.

۱- رعایت نظم و انضباط , ادب و احترام و امانت داری در ارتباط با مشتریان
۲- نهادینه کردن فرهنگ تکریم , گره گشایی از مشکلات مشتریان و ارتقای روحیه پاسخگویی به عنوان ارزش حاکم بین کارکنان
۳- ارزش مستمر و ارتقاء سطح رضایتمندی مشتریان به عنوان اصلی ترین شرمایه های شرکت
۴- وظیفه شناسی , آراستگی ظاهری , پرهیز اتز معطل کردن مشتریان و خودداری از هر گونه تبعیض در خدمت رسانی
۵- تلاش برای ارتقا دقت , صحت , کمیت و سرعت ارائه خدمات به مشتریان
۶- استفاده از فناوری روز در خدمات به منظور ارائه مدرنترین خدمات در سطح ایران
۷- توجه ویژه به انتظارات, توقعات , نیازها و حتی شکایات مشتریان
۸- خوش برخوردی و نشان دادن صبر و متانت در هر زمان و هر مکان و هر موقعیت کاری برای حفظ آرامش و آسایش مشتریان
۹- تلاش و ایجاد فرصتهای رقابتی از طریق خلق ایده ها و طرح های جدید ارزش آفرینی بیشتر برای مشتریان
۱۰- شناخت مسفمر ارزش های مورد انتظار مشتریان پ تلاش همه جانبه در برآورد آنچه شما از شرکت خودتان انتظار دارید

<< مدیریت کارکنان شرکت پارسیان تعمیر >>